รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะ

ขนมเปี๊ยะ
  • รหัสสินค้า : 900404-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์

43 ม.7 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

ติดต่อ :

โทร : 08 6297 8009

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์