รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ข้าวหอมปทุมกล้อง ตราบ้านหนำคอก)

ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ข้าวหอมปทุมกล้อง ตราบ้านหนำคอก)
  • รหัสสินค้า : 901007-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ข้าวหอมปทุมกล้อง ตราบ้านหนำคอก)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวเกษตรอินทรีย์

24 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

ติดต่อ :

โทร : 081-9698316, 081-0963208

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2560