รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่ครอบแฝดสยาม

ไข่ครอบแฝดสยาม
  • รหัสสินค้า : 901509-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่ครอบแฝดสยาม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลา (แม่แฉล้ม)

117 แหลมสน หมู่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330

ติดต่อ : นางสาวประไพ จินน

โทร : 08 9653 9038

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลา (แม่แฉล้ม)