รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 850404-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมทองม้วนทองสุขซารีฟา

169 หมู่ 3 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

ติดต่อ :

โทร : 089-5264492

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2560