รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัส

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัส

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้แจกันธรรมชาติบ้านหนองซำ

121 ม.6 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

ติดต่อ :

โทร : 09-5262-4267

วันที่แก้ไข : 20 ก.ค 2560