รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวนสลัดงา

กล้วยกวนสลัดงา

กล้วยกวนสลัดงา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านสิงหาสามัคคี

112 โหล๊ะท่อม หมู่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

ติดต่อ : นางจำนอง เกื้อนุ

โทร : 08-4197-7634

วันที่แก้ไข : 20 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านสิงหาสามัคคี