รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกรอบแก้ว

กล้วยกรอบแก้ว

กล้วยกรอบแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลำในใต้

77 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ : นางละมัย อินทรสมบัติ

โทร : 092-4033735

วันที่แก้ไข : 20 ก.ค 2560