รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวขวัญ

ข้าวขวัญ
  • รหัสสินค้า : 940213-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวขวัญ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ

5 ม.1 ถ.เพชรเกษม ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

ติดต่อ : นางละมัย มณีรัตน

โทร : 087-2954609

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ