รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกคำแก้ว

ส้มแขกคำแก้ว
  • รหัสสินค้า : 940208-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขกคำแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส้มแขกคำแก้วบ้านทรายขาวออก

56 ม.3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

ติดต่อ :

โทร : 089-2964020

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2560