รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบปลา

ข้าวเกรียบปลา
  • รหัสสินค้า : 940410-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบปลา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสู

31/6 ม.3 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ติดต่อ :

โทร : 08 1777 9633

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสู