รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วลิสงคั่วทราย

ถั่วลิสงคั่วทราย
  • รหัสสินค้า : 940801-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วลิสงคั่วทราย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสารวัน

102 ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220

ติดต่อ :

โทร : 086-2978530

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2560