รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสำเร็จรูป

เสื้อสำเร็จรูป

เสื้อสำเร็จรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอและแปรรูป

288/249-250 หมู่ 9 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

ติดต่อ : นายกฤษฎา เกียรติก

โทร : 08 6369 5794, 08 1790 5352 , 045 451171

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอและแปรรูป