รายละเอียดสินค้าโอทอป

โรตีกรอบสมุนไพร

โรตีกรอบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 910301-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

โรตีกรอบสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสตูล
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านทุ่งพัก

16 บ้านทุ่งพัก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

ติดต่อ : นางประทีป ขาวทอง

โทร : 074-797377, 083-5109553

วันที่แก้ไข : 24 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านทุ่งพัก