รายละเอียดสินค้าโอทอป

สลัดผักไฮโดรโปรนิกส์

สลัดผักไฮโดรโปรนิกส์
  • รหัสสินค้า : 460703-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สลัดผักไฮโดรโปรนิกส์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โพธิ์แก้วไฮโดรโโปรนิกส์

95 ม.7 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

ติดต่อ :

โทร : 081-5996197, 043-835110

วันที่แก้ไข : 27 ก.ค 2560