รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเหนียวแดง

ข้าวเหนียวแดง
  • รหัสสินค้า : 460715-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเหนียวแดง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองบัวน้อย

16 ม.3 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

ติดต่อ :

โทร : 083-4163941

วันที่แก้ไข : 27 ก.ค 2560