รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องปลอดสารพิษ

ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
  • รหัสสินค้า : 460104-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องปลอดสารพิษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตข้าวกล้องปลอดสารพิษ

83 ม.4 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

ติดต่อ :

โทร : 082-8588417

วันที่แก้ไข : 27 ก.ค 2560