รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารท ถุงใหญ่

กระยาสารท ถุงใหญ่
  • รหัสสินค้า : 620707-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระยาสารท ถุงใหญ่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระยาสารทแม่บ้านตะเคียนงาม

46 หมู่ 8 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

ติดต่อ :

โทร : 085-2673960

วันที่แก้ไข : 27 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มกระยาสารทแม่บ้านตะเคียนงาม