รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองม้วนกรอบ

ทองม้วนกรอบ
  • รหัสสินค้า : 620701-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทองม้วนกรอบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน

45 โนนใน หมู่ 8 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

ติดต่อ : นางบุญนาค เจนจบ

โทร : 08-4622-8299

วันที่แก้ไข : 27 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน