รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอมือลายขัด

ผ้าทอมือลายขัด

ผ้าทอมือลายขัด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก

102 บ้านหัวสะแก หมู่ 5 ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

ติดต่อ : นางสาวลัดดา แสงท

โทร : 08-7125-8814

วันที่แก้ไข : 31 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก