รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 310809-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมทองม้วน (นางสุนิดา อวงประโคน)

53 ม.2 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

ติดต่อ : นางสุนิดา อวงประโคน

โทร : 089-9312101

วันที่แก้ไข : 31 ก.ค 2560