รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาร้าหอม

ปลาร้าหอม
  • รหัสสินค้า : 381001-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาร้าหอม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบึงกาฬ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหนองกุง

139 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38190

ติดต่อ :

โทร : 087-8608435

วันที่แก้ไข : 31 ก.ค 2560