รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะไฟจีนเชื่อมแห้ง

มะไฟจีนเชื่อมแห้ง

มะไฟจีนเชื่อมแห้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านท่าน้าว

72 หมู่ 2 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

ติดต่อ : นางลำดวน ผิวสวัส

โทร : 083-1396624, 054-750850

วันที่แก้ไข : 31 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านท่าน้าว