รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา

ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา
  • รหัสสินค้า : 960203-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ - โคกใน

65 หมู่ 2 บ้านโคกอิฐ - โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ติดต่อ : นางเพ็ญ ดำกระเด็น

โทร : 073 671482 , 086 2901322

วันที่แก้ไข : 2 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ - โคกใน