รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองพับ

ขนมทองพับ
  • รหัสสินค้า : 960202-G001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองพับ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านบ้านเกาะสวาด

46/1 หมู่ 5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

ติดต่อ :

โทร : 089-5974015

วันที่แก้ไข : 2 ส.ค. 2560