รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหอมหลงทอดเนย

กล้วยหอมหลงทอดเนย
  • รหัสสินค้า : 120204-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยหอมหลงทอดเนย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน

59 พระธาตุ หมู่ 5 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ติดต่อ :

โทร : 081-4022895

วันที่แก้ไข : 7 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน