รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยาม
  • รหัสสินค้า : 801202-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอทับทิมสยาม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอนุรักษ์ส้มโอทับทิมสยามลุ่มน้ำปากพนัง

175 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330

ติดต่อ :

โทร : 088-5536335

วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2560