รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะนาวอินทรีย์

มะนาวอินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 802003-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะนาวอินทรีย์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผักปลอดสารพิษ

62 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

ติดต่อ :

โทร : 078-976849

วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2560