รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวมะลิคัดพิเศษ

ข้าวมะลิคัดพิเศษ
  • รหัสสินค้า : 301504-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวมะลิคัดพิเศษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเตย

75/2 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

ติดต่อ :

โทร : 081-7609647

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560