รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวตังหน้าหมูหยอง

ข้าวตังหน้าหมูหยอง
  • รหัสสินค้า : 302209-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวตังหน้าหมูหยอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนข้าวตังหมูหยองวิภารสทิพย์

107 ถนนหัก หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

ติดต่อ : นางวิภาดา จันทร์ศ

โทร : 08-7871-7855

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนข้าวตังหมูหยองวิภารสทิพย์