รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผักเมืองหนาว

ผักเมืองหนาว
  • รหัสสินค้า : 302505-SE003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผักเมืองหนาว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผักไร้สาร

227 หมู่ที่ 5 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ : นายราญ พรมบุตร

โทร : 08 5017 4465

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป ผักไร้สาร