รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยฉาบหวาน

กล้วยฉาบหวาน
  • รหัสสินค้า : 260110-D006
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยฉาบหวาน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้าน-บ้านดงแปรรูปผลไม้

181 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางทิพวรรณ สุขกะ

โทร : 08-5084-6211

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้าน-บ้านดงแปรรูปผลไม้