รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะยงชิดลอยแก้ว

มะยงชิดลอยแก้ว
  • รหัสสินค้า : 260113-SF001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะยงชิดลอยแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผลไม้ลอยแก้วครูนฤมล

154 ม.12 ถนนจปร. 2 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ติดต่อ : นางนฤมล กุลประสูติ

โทร : 081-3835405

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560