รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วสมุนไพรอ้อนจันทร์

ถั่วสมุนไพรอ้อนจันทร์
  • รหัสสินค้า : 630113-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วสมุนไพรอ้อนจันทร์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

อ้อนจันทร์

10/4 หมู่ 1 บ้านหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ติดต่อ : นางสาวฉอ้อน เครือโป้

โทร : 089-6383760

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป อ้อนจันทร์