รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระท้อนกวน

กระท้อนกวน
  • รหัสสินค้า : 630109-A006
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระท้อนกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา

153 ม.5 บ.วังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก

ติดต่อ : นางปราณี พุ่มพ่วง

โทร : 086-5589859, 055-552133

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา