รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบสมุนไพร

ข้าวเกรียบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 630607-SB004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านหนองบัว

23 หนองบัว หมู่ 7 มิตรสัมพันธ์ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ติดต่อ : นางบัวผัด แก้วทั

โทร : 08-9564-2049

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านหนองบัว