รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกกุ้ง

น้ำพริกกุ้ง
  • รหัสสินค้า : 630607-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกกุ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

256 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ติดต่อ : นางสีนวล สิงห์สาย

โทร : 055-547172, 087-2067525

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้