รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

45 หมู่ 5 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

ติดต่อ : นายนิยม อรไชยพานิ

โทร : 087-8683842, 045-457641

วันที่แก้ไข : 28 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง