รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมงา

ขนมงา
  • รหัสสินค้า : 580104-L003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมงา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบ้านทุ่งกองมู

169 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ :

โทร : 085-7098672

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบ้านทุ่งกองมู