รายละเอียดสินค้าโอทอป

แป่โหย่

แป่โหย่
  • รหัสสินค้า : 580203-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แป่โหย่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านเมืองปอน

37/1 เมืองปอน หมู่ 1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58410

ติดต่อ : นางคำโย๊ะ ครองกาญจนกิจ

โทร : 0-5368-4561, 08-5040-5078

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านเมืองปอน