รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมงาตัด

ขนมงาตัด
  • รหัสสินค้า : 580302-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมงาตัด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มขนมงาพรสวรรค์

33 ม.1 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

ติดต่อ :

โทร : 085-7224486

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560