รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะพร้าวแก้วแผ่น

มะพร้าวแก้วแผ่น
  • รหัสสินค้า : 420301-C006
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะพร้าวแก้วแผ่น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ

1/10 ม.4 ถนนร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

ติดต่อ : คุณจรูญ บานจูม

โทร : 042 854642, 08 1749 0269

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ