รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 420504-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำผึ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเขี่ยงพื้นบ้าน

223 หมู่ 1 บ้านโคกงาม ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

ติดต่อ : คุณนฤนาถ ไพศาลธรร

โทร : 08-9843-5439, 08-9817-0955

อีเมล: ton.boton@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเขี่ยงพื้นบ้าน