รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาส้มป้านัน

ปลาส้มป้านัน
  • รหัสสินค้า : 760801-G001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาส้มป้านัน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแพปลาป้านัน

119/1 ม.8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

ติดต่อ :

โทร : 08 9258 7531

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560