รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วทอดสมุนไพร

ถั่วทอดสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 570107-SB002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วทอดสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

แปรรูปถั่วสมุนไพรแม่ศรีพรรณ

14 โป่งสลี หมู่ 3 เหมืองฮ่อ พหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อ : นางศรีพรรณ วงค์ส

โทร : 08-1531-8113, 053-152575

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป แปรรูปถั่วสมุนไพรแม่ศรีพรรณ