รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
  • รหัสสินค้า : 570202-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางเวียง

106 หมู่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ติดต่อ : นางฟองจันทร์ สกุ

โทร : 053-662581, 095-4417080

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางเวียง