รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าพลาสติกเอนกประสงค์

ตะกร้าพลาสติกเอนกประสงค์

ตะกร้าพลาสติกเอนกประสงค์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2

103 หมู่ 2 บ้านคำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

ติดต่อ : นางสมจิตร หลักรัต

โทร : 088-4796710 045 469343

วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2