รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตระกร้าเอนกประสงค์

ตระกร้าเอนกประสงค์

ตระกร้าเอนกประสงค์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงช้างสามัคคี

หมู่ที่ 4 บ้านวิหารแดง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

ติดต่อ : คุณสังวาลย์ แก่นแ

โทร : 04 0856206 , 035 662123

วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงช้างสามัคคี