รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระบุง

กระบุง

กระบุง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลบางเจ้าฉ่า

10 หมู่ 8 บ้านยางทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

ติดต่อ : คุณเรณู ทองงาม

โทร : 035 644473, 08 1851 5659

วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลบางเจ้าฉ่า