รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบปลา

ข้าวเกรียบปลา
  • รหัสสินค้า : 410202-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบปลา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักกาดย่า

124 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 42150

ติดต่อ :

โทร : 081-5456528

วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2560