รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วลิสงคั่วทราย

ถั่วลิสงคั่วทราย
  • รหัสสินค้า : 410201-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วลิสงคั่วทราย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปถั่วลิสงบ้านหนองโน

301 หนองโน หมู่ 2 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

ติดต่อ : นางสมพร เจริญวัย

โทร : 08-7225-5884

วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปถั่วลิสงบ้านหนองโน